bielickowo@gmail.com
tel. 601-636-448
OPEN

Stacja meteorologiczna
Dźwig do ładowania drzewa w lesie,
Helikopter
Silnik parowy – pochodzący z gorzelni w Radomiu